Paardenmest

Als paardenbezitter weet u als geen ander hoe mooi het is om een paard te berijden en te verzorgen. Toch zijn er een aantal praktische zaken die u niet over het hoofd mag zien. De mestafvoer is één van die praktische, maar noodzakelijke dingen die u goed moet regelen.

Paarden en de meststoffenwet

Sinds 1 januari 2006 vallen paarden onder de meststoffenwet. Volgens die wet moet paardenmest worden bemonsterd en gewogen. Deze regels gelden voor alle bedrijven en particulieren die meer dan 8 paarden hebben (en dus bedrijfsmatig paarden houden).

Mest die naar de champignonteelt gaat, is uitgesloten van deze regels.

Wanneer is mest geschikt voor de champignonteelt?

1. Mest geschikt voor de champignonteelt: deze grondstof voor de champignonteelt moet vers en strorijk zijn. Ook mag het geen verontreinigingen bevatten zoals vlas, houtkrullen etc. Deze paardenmest hoeft niet te worden bemonsterd en gewogen.

2. Overige paardenmest: mest waar naast stro, ook andere strooisels in verwerkt zijn. Deze strooisels (houtkrullen, vlas etc.) moeten 100% organisch zijn en moet gewogen en bemonsterd worden. (dit geldt dus NIET voor de particulier, maar voor alle bedrijven en particulieren die meer dan 8 paarden houden).

Wij halen ALLE vormen van paardenmest op en voeren ze af volgens de geldende eisen. Desgewenst tekenen wij een afleveringsbon (VDM), zodat de afvoer aantoonbaar wordt.

Snel een goede oplossing voor uw mestafvoer nodig? Neem contact met ons op.

Voorbeelden van mestcontainers

Paardenmestcontainers

Contact