Kinderboerderijen

Op kinderboerderijen en zorgboerderijen moet veel mest van verschillende dieren worden opgeslagen en worden afgevoerd. De boerderijen vallen vaak onder gemeentelijk toezicht en moeten daarom aan de hoge eisen voor mestopslag voldoen.

G&J van Leeuwen heeft voor deze boerderijen speciale mestcontainers ontwikkeld.

Eigenschappen mestcontainers
De containers voldoen aan de gestelde SKBN milieueisen:

• Ze zijn voorzien van een vloeistofdichte constructie (lekken niet in de natuur).
• Ze worden voorzien van een kap (voorkomen van stankoverlast).

Meer informatie over de mestcontainers? Neem contact met ons op.

SKBN milieueisen
De mestcontainers van G&J van Leeuwen voldoen aan de milieueisen die het SKBN stelt. Bent u als gemeente of kinderboerderij verantwoordelijk voor de gestelde milieueisen van het SKBN?

Klik dan hier om de SKBN eisen en voorwaarden te bekijken.

Voorbeelden van mestcontainers

Paardenmestcontainers

Contact